ગચરકાવિકાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગચરકાવિકાર

પુંલિંગ

  • 1

    ગચરકું ગળાઈ જવાથી થતો ચામડીનો એક રોગ.