ગુજરડાં ગોરમટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુજરડાં ગોરમટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગુજરડું ને ગોરમટી; તે લાવવાનો લગ્નનો એક વિધિ.