ગુજારો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુજારો કાઢવો

  • 1

    ભરણપોષણ જોગ મેળવવું.