ગુજરાતી

માં ગજાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગજાવવું1ગુંજાવવું2ગંજાવવું3

ગજાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ગજવવું' 'ગાજવું'નું પ્રેરક; ગાજે એમ કરવું.

મૂળ

જુઓ ગાજવું

ગુજરાતી

માં ગજાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગજાવવું1ગુંજાવવું2ગંજાવવું3

ગુંજાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ગુંજવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ગજાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગજાવવું1ગુંજાવવું2ગંજાવવું3

ગંજાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ગંજવું', 'ગાંજવું'નું પ્રેરક.