ગુજરાતી

માં ગુટીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગુટી1ગુટી2

ગુટી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગોળી (દવાની).

ગુજરાતી

માં ગુટીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગુટી1ગુટી2

ગુટી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    માટીનો ગોળો બાંધીને (છોડની કે ઝાડની) કલમ કરવાની રીત; અથવા એવી રચના.