ગેંડા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગેંડા જેવું

  • 1

    જાડું અને મજબૂત.