ગૂડિયા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગૂડિયા

પુંલિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી ગાડાના પૈડાનો આરાવાળો વચલો ભાગ.