ગુણ ઊતરી આવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુણ ઊતરી આવવા

  • 1

    વારસામાં તેવા જ ગુણ આવવા.