ગુણ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુણ કરવો

  • 1

    ફાયદો કરવો. (દવાએ).