ગુણ પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુણ પડવો

  • 1

    સારી અસર થવી; ફાયદો થવો.