ગતાગત સ્વસ્તિકપ્રબંધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગતાગત સ્વસ્તિકપ્રબંધ

પુંલિંગ

  • 1

    એક ચિત્રકાવ્ય.