ગૂંતો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગૂંતો પડવો

  • 1

    વાંધો પડવો.