ગેંદાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગેંદાલ

વિશેષણ

  • 1

    જાડું ભારે બાંધાનું (માણસ) (નામ પણ આ હોય છે.) (ચ.).