ગંધકિત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગંધકિત

વિશેષણ

  • 1

    'સલ્ફેટ'.