ગંધકિયાં ખનિજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગંધકિયાં ખનિજ

રશાયણવિજ્ઞાન
  • 1

    રશાયણવિજ્ઞાન
    વિશેષ ગંધકવાળાં ખનિજ, 'પિરાઇટીઝ'.