ગંધઘાણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગંધઘાણ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નઠારી વાસનું ચોપાસ ફેલાવું તે.