ગધેડાનું પૂછડું પકડી રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગધેડાનું પૂછડું પકડી રાખવું

  • 1

    જક ઝાલવી; હઠ ન છોડવી.