ગધ્ધાપાટુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગધ્ધાપાટુ

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગધ્ધામસ્તી.