ગંધર્વવિવાહ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગંધર્વવિવાહ

પુંલિંગ

  • 1

    વિવાહનો એક પ્રકાર, જેમાં વરકન્યા પોતાની મેળે છાની રીતે પરણે છે.