ગધાડિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગધાડિયું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    જે ચપટા અને મોટા લાકડામાં ગાડીના પૈડાના લઠ્ઠા ઘલાય છે તે.

ગધાડિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગધાડિયું

વિશેષણ

  • 1

    જાડું; ગધ્ધૈયા જેવું (જેમ કે, કપડું).