ગેબી માર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગેબી માર

  • 1

    મૂઢ માર; બહારથી ચિહ્ન દેખાય નહીં તેવો માર.