ગુજરાતી

માં ગભીરતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગભીરતા1ગંભીરતા2

ગભીરતા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગભીરત્વ; પુખ્તતા; પ્રૌઢતા.

ગુજરાતી

માં ગભીરતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગભીરતા1ગંભીરતા2

ગંભીરતા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગંભીરપણું.