ગુજરાતી

માં ગમતની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગમત1ગમતું2ગંમત3

ગમત1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વિનોદ; મજા; આનંદ.

મૂળ

'ગમવું' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં ગમતની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગમત1ગમતું2ગંમત3

ગમતું2

વિશેષણ

  • 1

    ગમે એવું; પ્રિય.

મૂળ

ગમવું પરથી

ગુજરાતી

માં ગમતની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગમત1ગમતું2ગંમત3

ગંમત3

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગમ્મત; વિનોદ; મજા; આનંદ.