ગુમાસ્તાગીરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુમાસ્તાગીરી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગુમાસ્તાનું કામ; મહેતાગીરી.