ગરથી વેચી ઘેલા થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરથી વેચી ઘેલા થવું

  • 1

    ગાંઠનું ખોઈને ગાંડા બનવું; પૂરી મૂર્ખાઈ કરવી.