ગરદન કાંટા ઉપર ન હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરદન કાંટા ઉપર ન હોવી

  • 1

    ઉદ્ધતાઈ ને મગરૂરીનો પાર ન હોવો.