ગરદન નાખી દેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરદન નાખી દેવી

  • 1

    મરણવેળાએ ડોક લચી જવી-ડોકું લૂલું પડી જવું.