ગરદન મારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરદન મારવું

  • 1

    ડોકું કાપી જુદું કરી નાખવું.

  • 2

    પાયમાલ કરવું.