ગુજરાતી

માં ગુરદાસની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગુરુદાસ1ગુરદાસ2ગુરદાસ3

ગુરુદાસ1

વિશેષણ

 • 1

  ભલો, બાઘો કે મૂરખ (માણસ); ગુડદાસ (કટાક્ષમાં).

પુંલિંગ

 • 1

  ભલો, બાઘો કે મૂરખ (માણસ); ગુડદાસ (કટાક્ષમાં).

ગુજરાતી

માં ગુરદાસની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગુરુદાસ1ગુરદાસ2ગુરદાસ3

ગુરદાસ2

વિશેષણ

 • 1

  મૂરખ; મશ્કરીને પાત્ર.

પુંલિંગ

 • 1

  મૂરખ; મશ્કરીને પાત્ર.

મૂળ

જુઓ ગુરુદાસ

ગુજરાતી

માં ગુરદાસની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગુરુદાસ1ગુરદાસ2ગુરદાસ3

ગુરદાસ3

પુંલિંગ

 • 1

  ગુડદાસ; મૂરખ; મશ્કરીને પાત્ર.

વિશેષણ

 • 1

  ગુડદાસ; મૂરખ; મશ્કરીને પાત્ર.