ગરબો કોરાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરબો કોરાવવો

  • 1

    માતાનો માનેલો ગરબો મંડાવવો.