ગરમીમાપક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરમીમાપક

  • 1

    ગરમી માપતું-તે માટેનું (યંત્ર).