ગેરહકીકત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગેરહકીકત

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખોટી કે ભ્રામક હકીકત.