ગ્રહનિરીક્ષા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગ્રહનિરીક્ષા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગ્રહોનું નિરીક્ષણ.