ગ્રહ કઠણ થવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગ્રહ કઠણ થવા

  • 1

    ભાગ્ય પ્રતિકૂળ થવું.