ગ્રહ ઘરેણે મૂકવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગ્રહ ઘરેણે મૂકવા

  • 1

    સિતારો પાંસરો ન હોવો.

  • 2

    અક્કલ કે શુદ્ધિ ન હોવી.