ગ્રહ વાંકા હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગ્રહ વાંકા હોવા

  • 1

    નસીબ વાંકું હોવું.