ગ્રહ સીધા હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગ્રહ સીધા હોવા

  • 1

    નસીબ અનુકૂળ હોવું.