ગરાસ જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરાસ જવો

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક મોટું નુકસાન થવું.