ગળકાં ખાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળકાં ખાવાં

  • 1

    ડૂબકાં ખાવાં.