ગળચવાં ખાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળચવાં ખાવાં

  • 1

    બોલતાં અચકાવું (બોતની પેઠે).