ગળચિયાં ખાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળચિયાં ખાવાં

  • 1

    ડૂબકાં ખાવાં.