ગળ્યુંમધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળ્યુંમધ

વિશેષણ

  • 1

    મધ, સાકર જેવું-બહુ ગળ્યું.