ગળા સુધી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળા સુધી

  • 1

    મનમાન્યું; પૂરેપૂરું; હદ થાય એટલું.