ગળું આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળું આવવું

 • 1

  ચોળિયા ઊપડવા.

ગળે આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળે આવવું

 • 1

  જીવ ઉપર આવી જવું.

 • 2

  બાવરું થઈ જવું.

 • 3

  મુસીબત પડવી.