ગળે ઝલાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળે ઝલાવું

  • 1

    મુશ્કેલ સ્થિતિમાં મુકાવું.