ગળે દોરી આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળે દોરી આવવી

  • 1

    ગૂંગળાઈ જવું.

  • 2

    મહામુશ્કેલીમાં આવી પડવું.