ગળું બંધાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળું બંધાવું

 • 1

  ગળું રૂંધાવું.

 • 2

  મુસીબત થવી.

ગળે બંધાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગળે બંધાવું

 • 1

  વળગવું.

 • 2

  ગળે નંખાવું; માથે આવવું.