ગુજરાતી

માં ગૃહપતિની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગૃહપતિ1ગેહપતિ2

ગૃહપતિ1

પુંલિંગ

  • 1

    ગૃહસ્થ.

  • 2

    છાત્રો પર દેખરેખ રાખનાર શિક્ષક.

ગુજરાતી

માં ગૃહપતિની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગૃહપતિ1ગેહપતિ2

ગેહપતિ2

પુંલિંગ

  • 1

    ગૃહપતિ.