ગૃહપતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગૃહપતિ

પુંલિંગ

  • 1

    ગૃહસ્થ.

  • 2

    છાત્રો પર દેખરેખ રાખનાર શિક્ષક.

ગેહપતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગેહપતિ

પુંલિંગ

  • 1

    ગૃહપતિ.