ગાઝીમરદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાઝીમરદ

પુંલિંગ

  • 1

    બહાદુર લડવૈયો-પહેલવાન.

ગાઝીમર્દ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાઝીમર્દ

પુંલિંગ

  • 1

    બહાદુર લડવૈયો-પહેલવાન.