ગુજરાતી

માં ગાઝીમરદની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગાઝીમરદ1ગાઝીમર્દ2

ગાઝીમરદ1

પુંલિંગ

  • 1

    બહાદુર લડવૈયો-પહેલવાન.

ગુજરાતી

માં ગાઝીમરદની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગાઝીમરદ1ગાઝીમર્દ2

ગાઝીમર્દ2

પુંલિંગ

  • 1

    બહાદુર લડવૈયો-પહેલવાન.