ગાંઠ ઘાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંઠ ઘાલવી

  • 1

    લોહી બંધાઈ જવું.

  • 2

    વેળ ઘાલવી.

  • 3

    કોઈ ભાગ સૂજી આવવો.